Each of our tables bears the name of one of Lošinj's ships or captains from shipmaking history, and tells a story so it would not be forgotten

The Cres-Lošinj archipelago was called in ancient times by the common name Apsyrtides, which is related to the legend of the mythical hero Apsyrt. The islands of Cres and Lošinj formed a whole in their ancient past, but due to the needs of trade and the Amber Road, they were separated by an artificially dug canal near Osor. The oldest settlements on the islands (Lubenice, Osor, Beli) remember a history of more than 4000 years, and the Roman city of Osor was the seat of the diocese in the IX. century.

Almost uninhabited until the middle of the 13th century, Lošinj developed into one of the leading regional naval powers by the 19th century, and the town of Mali Lošinj, behind Trieste, into the second most important port on the Adriatic. The people of Lošinj were valued for their skill in making sailing ships, but also as the best sailors in the Mediterranean. It was in this period that the architectural appearance of the center of Mali Lošinj was defined, which has remained almost unchanged to this day. The town of Mali Lošinj had six shipyards in the 19th century. Thanks to them, Mali Lošinj became a European shipbuilding and shipping power - with the number of long sailing sailboats built, it rose to second place in Austro-Hungarian shipbuilding for a while. In the second half of the 19th century, Lošinj shipping had almost 150 sailing ships, which is more than the whole of neighboring Istria. Sailing reached its peak between 1855 and 1870, when 1,400 captains and sailors sailed on Lošinj's sailing ships. Among the most famous are the shipbuilders and shipowners of the Katarinich, Tarabochia and Cosulich families (the future founders of the shipyard in Monfalcone). More soon

______

Svaki od naših stolova nosi ime jednog od lošinjskih brodova ili kapetana iz brodarske povijesti, i tako priča priču kao ona ne bi bila zaboravljena

Cresko-lošinjsko otočje zvalo se u antikno doba zajedničkim imenom Apsyrtides, a koje je vezano uz legendu o mitskom junaku Apsyrtu. Otoci Cres i Lošinj su u svojoj davnoj prošlosti činili cjelinu, ali su zbog potreba trgovine i Jantarskog puta razdvojeni umjetno prokopanim kanalom kod Osora. Najstarija naselja na otocima (Lubenice, Osor, Beli) pamte povijest dužu od 4000 godina, a rimski grad Osor bio je sjedište biskupije u IX. stoljeću.

Gotovo nenastanjen do sredine 13. stoljeća, Lošinj se do 19. stoljeća razvio u jednu od vodećih regionalnih pomorskih sila, a grad Mali Lošinj, iza Trsta, u drugu najvažniju luku na Jadranu. Lošinjani su bili cijenjeni po svojoj vještini izrade jedrenjaka, ali i kao najbolji pomorci na Mediteranu. Upravo u tom razdoblju definiran je arhitektonski izgled centra Malog Lošinja koji je gotovo nepromijenjen ostao i do danas. Mjesto Mali Lošinj imalo je u 19. stoljeću šest brodogradilišta. Zahvaljujući njima, Mali Lošinj postao je europska brodograđevna i brodarska sila – brojem izgrađenih jedrenjaka duge plovidbe uzdigao se jedno vrijeme u austro-ugarskoj brodogradnji na drugo mjesto. Lošinjsko brodarstvo imalo je u drugoj polovini 19. stoljeća gotovo 150 jedrenjaka, što je više od cijele susjedne Istre. Plovidba na jedra dostigla je vrhunac između 1855. i 1870., kada na lošinjskim jedrenjacima plovi 1.400 kapetana i mornara. Među najpoznatijim su lošinjskim brodograditeljima i brodarima obitelji Katarinich, Tarabochia i Cosulich  (budući osnivači brodogradilišta u Monfalconeu). Uskoro više

Scroll to top